Trofébedömning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto:L-G Wikhult

Foto:L-G Wikhult

Trofébedömning

Goda råd och anvisningar

Trofébedömning

Funktionärerna bedömer dina troféer efterhand som de kommer in eller vid arrangerade tillfällen.

Enligt Svenska Jägarförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av räv, grävling och björn. Kostnad: 250 kr per bedömning för medlem (450 kr för icke medlem) och för kranium 150 kr och 300 för icke medlem. Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 100 kr.

Några frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka minst en månad innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålans mitt) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och 450 gram till guld.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?

Som medlem i Jägareförbundet betalar man 250 kr per trofé (kranium 150 kr) och 100 kr per medalj. I priset ingår ett värderingsintyg.

 

Kontakta Jägareförbundets kontor i Eksjö alternativt någon av trofébedömarna.

Observera att det är Benny som är en av få som även bedömer kron- & dovhjort.

Trofébedömmare

Åke Gustafsson

Aneby Trofébedömning

0380-41657
070-5801657

Åke Gustafsson

Benny Nilsson

Benny Nilsson

Jaktvårdskonsulent

Länsansvarig jaktvårdskonsulent Östergötlands län

010-5847652

Benny Nilsson

Kontoret Skedhult

Carina Dunberg

Administratör

Administration för länen Jönköping och Östergötland

010-5847041

Carina Dunberg


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-10-30 2019-01-05