bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Utbildning och Aktivitetsfond SJF Jönköping 2022

Länsföreningen har aktiverat en fond som kretsar kan söka bidrag ur för aktiviteter så som utbildningar i viltvårdande och foderskapande åtgärder, medlemsvärvare aktiveter, Viltrapportering och prestation & resultat, Föreläsningar som syftar till att öka våra medlemmars kunskaper inom Jakt & Viltvård.

Regler för utbetalning av sökta bidrag:

Utbildning i fält i viltvårdande och foderskapande åtgärder utbetalas 50,-/deltagare max 30 deltagare*, kräver skriftlig deltagarlista men namnunderskrifter av deltagaren, medlems nr. och telefon nr. Krävs medlemskap för bidraget eller att man blev medlem vid aktiviteten.

Medlemsvärvning som krets bedriver för SJF och skapar nya medlemmar som överstiger föregående års medlemsantal utbetalas för 2% nya medlemmar ett engångsbelopp om 2000,- för fler än 2% utbetalas 150,-/medlem, uppnått medlemsantal jämförs mot antalet medlemmar per den 31/12 föregående år.

Viltrapportering, krets som har utsett 2st viltrapportörer och rapporterat in dem till Skedhult och fått utbildning av SJF erhåller kretsen 2000,- dessutom om kretsens viltrapporteringsareal ökar med 5% enheter mot föregående år utbetalas 2000,-. Kretsar som redan uppnått 50% och behåller den nivån erhåller 2000,-.

Föreläsningar/utbildningar som syftar till att öka våra medlemmars kunskaper inom Jakt* & Viltvård, och som redovisar kostnader för lokaler och föreläsare av SJF rekommenderade föreläsare, utbetalas 4000,- för fysiskt möte eller 2000,- för ett digitalt möte, om aktiviteten varit fysisk, utlyst med anmälan och deltagarantalet var 30st eller fler. Utbetalas 1500,-. *Jakter som arrangeras fysiskt som utbildning ska genomföras på Skedhults Säteri.

*Aktiviteter ska endast genomföras efter de regler som Folkhälsomyndigheten beslutar och rekommenderar för i den period de ska genomföras, bryter man mot FHM:s regler utbetalas inget bidrag.

Ansökan ska skickas in till SJF Jönköping Läns Kassör eller Ordf.

SJF styrelse granskar och beviljar utbetalning ifrån fondens medel som vid instiftande har ett värde av drygt 100tkr, styrelseledamot som tillhör sökande krets ska anses som jävig och inte deltaga i besluten. Om fondens medel inte räcker till under innevarande verksamhetsår äger SJF styrelse rätt att minska bidragen eller avslå bidragsansökningar av den anledningen. Fonden skall revideras inför varje verksamhetsår utefter vilka förutsättningar som gäller i medel och därmed möjligheter till ansökan om bidrag, SJF styrelse hanterar också ändringar i regler för utbetalningar om det finns anledning att regler kan misstolkas.

Revisorerna ska särskilt granska att fondens medel används till sitt syfte den avsatts för.

/Styrelsen SJF Jönköpings Län

Ansökan ska skickas in till SJF Jönköping Läns Kassör eller Ordf.

Gunnar Lindblad

Gunnar Lindblad

Ordförande Au. Länsföreningen

Ansvarig: Kommunikation Utbildning Marknad. Period->24 Lyckås Gård 591 92 Huskvarna

0735-449366

Gunnar Lindblad

Kenth Johansson

Kassör Au.

Ansvarig: Ekonomi Jaktvårdskrets Gislaved ->24 Södra Tånghult 10 334 91 Anderstorp

0702-669301

Kenth Johansson

Högerklicka på Excel filen och välj "spara länk som" och då i arrangörens namn för att kunna redigera.


2021-09-09 2024-01-21