bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltfoder - Viltvård

 

     

Kontaktperson

 Stellan Eriksson

  0706-921376

stellan.eriksson@telia.com

 

     

  Ledamot

Stig Johansson

 Ledamot

Kjell Mohlin

  Ledamot

Lars Petersson

 Ledamot

Anders karlsson

Jägarförbundet Jönköpings Län är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde.

Viltfoder – Viltvårdsgruppens uppdrag är :

- att arbeta för artrika viltstammar av hög kvalité.

- att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda.

- att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen.

- att arbeta för att kunskaperna kommer genomförs inom länets Jaktvårdskretsar.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-20 2018-09-03