bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotomontage: Stellan Eriksson

Viltfoder - Viltvård

 

Viltfoder och Viltvårdsgruppen

Gruppen genomför temakvällar och föreläsningar med diskussionstillfälle om viltfoder och viltvård.

Erbjuder föreläsningar i samband med årsmöten, samt vid speciellt utlysta tillfällen inom verksamhetsområdet Jönköpings Län.

I samverkan med Skogsstyrelsen genomföra diskussion och informationstillfällen. Följer upp kommande utveckling, tillvarata utbildningstillfällen, månar om kantzonernas möjligheter samt uppmuntrar till lokala studiecirklar i ämnet.

Önskar ni boka en aktivitetskväll/dag eller finns det frågor om ovan vänd Er till

Kontaktperson Stellan Eriksson 070-692 13 76  stellan.eriksson@telia.com

Ledamot Stig Johansson Ledamot Kjell Mohlin Ledamot Lars Petersson Ledamot Anders karlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-20 2018-11-15