Utbildning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotomontage: Stellan Eriksson

Utbildning

 

Gruppens mål är att föreläsningar och utbildningar erbjuds vid tillräcklig efterfrågan. Föreläsningsförslag lämnas i samband med årsmöten samt vid speciellt utlysta tillfällen inom verksamhetsområdet Jönköpings Län. I samverkan med verksamhetsgrupperna hjälpa till att förmedla kunskaper. Följer upp kommande kurs-utbildningserbjudande, tillvarata utbildningstillfällen, såväl för ledare som för medlemmarna samt uppmuntrar till lokala studiecirklar. Önskar ni kontakt med Utbildningsgruppen se nedan

 

Kontaktperson Stellan Eriksson 070-692 13 76   stellan.eriksson@telia.com

Ledamot Marie Berglind

Ledamot Sara Nordangård

 

Utbildningsgruppen samordnar Svenska Jägareförbundets utbildningar som kan genomföras i samverkan med andra Jägareförbund eller länens Verksamhetsgrupper som tex. följande kurser och utbildningar = Jägarskolan, Jaktledare, Vildsvin, Eftersök, Vårda i det vilda, Bättre jaktskott, Skyttets ABC, Skjutinstruktörer, Ålders-bestämning, Jakthundslydnad, Lockjakt på Räv, Skjutledare , Styckning vilt , Tema kronvilt - Rådjur, Tillvaratagande av vilt, Viltdata, Viltfoder-Viltvård, Viltundersökare, samt Utbildningsjakter för nya och erfarna Jägare.

 

Ansvarig Ansvarig Utbildning

Karl-Olof Thoén

Ledamot länsföreningen

Ansvarig Utbildning Ungdom Jaktvårdskrets Jönköping Norra -> 23 Alvägen 5 56162 Tenhult

070-4389737

Karl-Olof Thoén


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-11 2019-01-05