bakgrund

Svenska Jägareförbundet

GDPR - personuppgiftspolicy

GDPR inom Jägareförbundet Jönköpings Län.

En arbetsgrupp inom Jägareförbundet Jönköpings Län har tagit fram ett förslag hur man ska anpassa verksamheten till GDPR med syftet att stärka skyddet vid hantering av person-uppgifter. En översyn hur vår verksamhet hanterar dessa regler, och de register som organisationen behöver för en fungerande verksamhet.

En underlagplan tas fram, samt vilka register som vi i dag använder, och vad vi har för behov av att nyttja dessa, allt för att verksamheten skall fungera till allas belåtenhet.

Jägareförbundet Jönköpings Län har ett arbetsunderlag detta kommer att vara ett förslag till beslut som Länets styrelse får ta ställning till vid nästkommande styrelsemöte.

Förbundets tillgänglighet är en grund för vår verksamhet och vi kommer att informera styrelsen samt Jaktvårdskretsarna snarast möjligt. Jägarförbundets medlemmar kommer att erhålla information i samband med att året medlemskap inbetalas.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-17 2018-08-28