bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Marie Berglind

Helgen den 11 – 12 juni var det kurs för hundar och förare som ingår i trafikeftersök (NVR)

Helgen den 11 – 12 juni var det kurs på Skedhult utanför Eksjö med hundar och förare som ingår i trafikeftersök (NVR) i Jönköpings län.

Kursledare var Torkel Norling som hade både teori och praktiska övningar med deltagarna.

Man fick med sig både tips på olika träningsmetoder för sin hund och vad man kan utveckla som ekipage för framtida trafikeftersök.

Foto Marie Berglind Hund NVR 2022 nr2.jpg

Och framförallt de många diskussionerna mellan samtliga var mycket givande och inspirerande.

Marie Berglind

Länsansvarig jägare NVR Jönköpings län


2022-06-18 2022-06-18