bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Lillian Tveit/Mostphotos

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda din hund eller dina tamdjur enl. § 28

Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen. Vardagar mellan klockan 08.00 – 16.00 anmäls händelsen till Länsstyrelsens växel (tel:010-2236000) och till ordinarie handläggare Linda Andersson (rovdjursansvarig). tel:010-2236368 linda.andesson@lansstyrelsen.se

Kan också ringa till;

Kjell Mohlin                     070-213 96 95

Sten Johansson               070-867 28 20

Anders Gunnarsson      070-290 89 08

Bo Adolfsson                   070-549 80 61

Göran Hansson               070-928 62 92

 

Efter anmälan gör Länsstyrelsen en besiktning på plats för att dokumentera vad som har hänt. Endast om det finns misstanke om brott lämnas ärendet vidare till Polisen. Om ett rovdjur har dödats med stöd av 28 § jaktförordningen är det viktigt att komma ihåg att inte flytta det döda rovdjuret då detta försvårar länsstyrelsens bedömning av händelseförloppet.

Rovdjurets kropp ska sedan täckas över och området lämnas orört

 

 


2023-10-26 2023-10-26