bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Gör din insats för fågeljakten

Begränsningar i jakttider bygger ofta på en osäkerhet kring hur stor betydelse jakten kan tänkas ha på populationen. Därför vill vi samla in vingar från gäss och änder för att få en klarhet i hur högt jakttryck fågelpopulationen tål utan att det påverkar tillväxten.

2023-10-25

Genom att samla in vingar får man reda på bland annat ålder hos skjutna fåglar. Detta ger underlag för jakt, vare sig syfte är att minska stammen eller att bevara/öka den. Vinginsamlingen är en långsiktig investering i framtidens fågeljakt. Det här är jägarorganisationerna i Europa överens om.

Så här kan du bidra:

  1. Skicka in vingar från vilda änder och gäss. Inte uppfödda gräsänder. En vinge per fågel som kapas i armhålan (axelleden).
  2. Lägg sedan vingarna i en plastpåse tillsammans med en lapp där du informerar om vilken art, vilket datum och skottplats. Vingar från samma skottillfälle läggs i samma påse.
  3. Därefter lägger du vingarna i en frys i väntan på information om hur de ska transporteras för att analyseras.

Insamlingen av vingar är ett pågående projekt och det finns inte något slutdatum. Ring Thomas så bestämmer ni tillsammans hur transporten av vingarna ska gå till och självklart kommer Jägareförbundet stå för milersättning eller portokostnad.

E-postadress: thomas.ohlsson@jagareforbundet.se
Telefon: 010-584 79 58 

Vi vill ha in så många vingar som möjligt, så sprid gärna budskapet bland dina fågeljagande vänner.

Ta kontakt med Thomas Ohlsson om du är nyfiken på att höra mer information om projektet eller se denna sida: Vinginsamling för bättre fågelförvaltning - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

Tillbaka till överblick