Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Hans Berggren

Eftersöksutbildning - trafik

Är du engagerad i jägardelen av Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation?

Som deltagare blir Du bättre rustad för eftersök initierade av polisen, genom ökade kunskaper om förberedelser och genomförande av trafikeftersök. Kursen är intressant, givande och genomförs smidigt från din trygga hemmiljö. Videomöte och hemuppgifter varvas, vilket också medger intag till kursen från alla delar av Sverige.

Krav för deltagande:

  • Dator eller mobil enhet med internet.
  • Utbildningen är endast för jägare aktiv inom Nationella Viltolycksrådet

Tidslängd:

Cirka 10 timmar, varav åtta timmar handledd tid och resterande i form av hemuppgifter.

 

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • • Strategier för att som grupp motta uppdrag från polisen dygnets alla timmar och årets alla dagar.
  • • Uppdragsförmedling och ekipagens förmågor.
  • • Informations- inhämtning från polis och från fordonsförare.
  • • Arbetet på olycksplatsen vad gäller fordon, vapen, risker och spårsök.
  • • Val av utrustning, strategi och taktik i olika situationer.
  • • Olika hundmaterial, dessas träning och användning.

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284