Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Skjutledare

Utbildningen riktar sig till dig som ska vara skjutledare på en skjutbana. Kursen tar bland annat upp lagstiftning och ger också praktiska tips mm för att underlätta för dig i ditt arbete som skjutledare.

Det finns inte några formella krav på utbildning för att vara skjutledare men syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska vara trygg i sin roll och en bra resurs för skjutbanan.

Längd: Cirka 3 timmar.

Förkunskaper:  Jägarexamen eller likvärdig kunskap samt erfarenhet av att vistats på en skjutbana.

 

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Aktuell lagstiftning.
  • Vilka skyldigheter har en skjutledare
  • Vilka rättigheter har en skjutledare
  • Vilket ansvar har en skjutledare
  • Vilken information ska finnas tillgänglig på skjutbanan
  • Vad ska finnas för material på skjutbanan t.ex. första förband övrig hjälputrustning

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284