Tema älg - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Älgens födoval
  • Utseende och ålderskaraktärer
  • Rörelsemönster i landskapet
  • Skötselplaner och tilldelningsprinciper i förvaltningen
  • Roller och ansvar i älgförvaltningsområde och älgskötselområde
  • Jaktens genomförande
  • Minska skaderisken genom förebyggande åtgärder i skogen
  • Viltanpassat skogsbruk och viltvård

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten: Niklas Lundberg, 010-5847344

Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010-584 76 51

Gotland, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Marie Tapper, 010-5847258

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Agusa: Mikael Wilhelmsson, 010-5847671

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Skåne, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Fredrik Jönsson, 010-5847664

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284

Oavsett hur du förhåller dig till älgen är detta utbildningen för dig om du vill lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten. Foto: Lennart Nilsson / Mostphotos

Tema älg

Älg, ett klövvilt som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till, genom att se det som en tillgång eller ett vilt som orsakar problem. Oavsett hur du förhåller dig till älgen är detta föreläsningen för dig om du vill lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten.

Älgen finns i nästan alla delar av landet. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses under föreläsningen.

Föreläsningen hålls i Teams. Du som anmäler dig kommer några dagar innan föreläsningstillfället att få ett mail med en länk samt instruktion för hur du ansluter dig och använder Teams.

Köpvillkor >>

  • Maila
  • Skriv ut