Svenska Jägareförbundet

Meny

Vill du lära dig mer om dovviltet, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta utbildningen för dig. Foto: WildMedia / Mostphotos

Utbildning Dovviltsförvaltning

Dovviltet, ett klövvilt som förbryllar, skapar förväntningar, irritation och glädje. Frågor och funderingar är många! 

Vad betyder olika beteenden? Vilka behov har dovviltet? Avskjutningsmodeller, troféförvaltning, mål i förvaltningen, vilka jaktmetoder ska vi använda? Vad påverkar uppkomst av skador i landskapet?

Dovviltet finns i stora delar av landet. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras hemområde och rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i utbildningen.

Föreläsningen hålls i Teams. Du som anmäler dig kommer några dagar innan föreläsningstillfället att få ett mail med en länk samt instruktion för hur du ansluter dig och använder Teams.

 

 

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Dovviltets födoval
  • Utseende och ålderskaraktärer
  • Hemområde och rörelsemönster i landskapet
  • Avskjutningsmodeller
  • Troféförvaltning
  • Roller, ansvar, samverkan och mål i förvaltningen
  • Jaktens genomförande samt utmaningarna med flockbeteende
  • Minska skaderisken genom förebyggande åtgärder i skogen. Viltanpassat skogsbruk och viltvård.

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284