Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: WildMedia / Mostphotos

Utbildning viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen

Dagens sätt att bruka skog och mark har givit oss ett oerhört produktionsinriktat landskap med ganska liten variation. När den biologiska mångfalden påverkas ges de olika arterna ändrade levnadsförhållanden och alla påverkas mer eller mindre.

Genom att aktivt tänka vilt och variation i sitt brukande kan man bibehålla produktionen men samtidigt förbättra biotoperna och fodertillgången för många av de arter som lever marken. Detta är också en mycket viktig del i att hantera skador.

Med en stor variation kan den biologiska mångfalden öka vilket även är en viktigt del i att möta framtidens klimat.

Tema Viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen erbjuds som en kvällsutbildning via Teams på ca 3 timmar.

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Grundläggande viltvård och ansvar
  • Nuläge och utmaningar
  • Foder och födoval
  • Hur viltet påverkar varandra
  • Vad påverkar betestrycket och skadebilden
  • Vilka åtgärder krävs och hur kan man anpassa sitt brukande
  • Ökad variation och mångfald på enskild fastighet och i landskapsperspektivet
  • Svenska Jägareförbundets ställningstaganden

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284