Svenska Jägareförbundet

Meny

Fälthare. Foto: Tomas Jonsson/Mostphotos

Utbildning Varför minskar fältviltet?

 

Utbildningen sker digitalt i Microsoft teams
Upplägg: cirka 3 timmar digital föreläsning inklusive frågor.

Uppdaterade riktlinjer för uppfödning och utsättning av fåglar.

 • Varför minskar fältviltet?
 • Fältviltets krav på biotopen
 • Kompletta naturtyper, livsmiljöer i praktiken
  - vilka åtgärder
  - placering av åtgärder
  - utformning av åtgärder för att minska predation
 • Jordbrukets inverkan på fältviltets livssituation

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

 • Efter utbildningen ska du ha fått mer förståelse och kunskap om Fältviltet dess liv och leverne.
 • Du kommer att få en bättre bild över vad som gynnar och vad som missgynnar. Hur och vad du ska göra idag och för framtiden.

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284