Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mikael Damkier/Mostphotos

Viltvårdsområden

Vem vill inte arbeta för bättre jakt och viltvård? Vem vill inte hjälpa marklösa jägare? Viltvårdsområdena (VVO) gör allt detta.

Viltvårdsområden (VVO) är en vanligt förekommande sammanslutning av mark, framför allt i norra Sverige, för en bättre jakt och viltvård.

Viltvårdsområdena är också till stor hjälp för marklösa jägare eftersom de säljer korttidsupplåtelser, främst för småviltjakt. För att på ett korrekt sätt sköta ett VVO krävs goda kunskaper om hur lagar och stadgar ska tolkas och följas. En välutbildad styrelse för ett VVO kan på ett lättare sätt hantera skötseln av sitt VVO. Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska ha kunskaper om de lagar och bestämmelser som styr ett viltvårdsområdes verksamhet.

Längd: Teori cirka 4 timmar.

Köpvillkor >>

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Syftet med viltvårdsområden.
  • Vad är ett viltvårdsområde.
  • Vad är en viltvårdsområdesförening.
  • Styrelsens roll.
  • Fastighetsägarens roll.
  • Den enskilde jägarens roll.
  • Grundläggande kunskap om jaktupplåtelse.
  • Lagar och stadgar som styr verksamheten inom VVO.

Filter

Sortera

Län

Visa alla filter Visa färre filter

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Norr

Norrbotten, Västerbotten: Elisabeth Östman, 010-5847082

Mitt Norrland: Kristina Bergman, 010-5847087

Mitt

Dalarna, Gävleborg: Britta Lundh, 010 584 72 95

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland: Anna Sahlander, 010-5847281

Stockholms län, Södermanland, Uppsala - Forsmark: Malin Nordsten, 010- 584 72 58

Värmland, Örebro län: Lena Olsson, 010-5847152

Öster Malma: Siw Eriksson, 010-5847669

Syd

Blekinge, Halland, Skåne: Anneli Stjernberg, 010-5847042

Jönköpings län, V Götaland Väst, S Älvsborg, Skaraborg, Östergötland: Maria Lundström, 010-5847109

Kalmar län, Kronoberg: Maria Augustsson, 010-5847284