Svenska Jägareförbundet

Meny

Vad vet du om viltvård?

Svara på tio frågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet och förbättra din procentandel korrekta svar!

krakjakt_cr985.jpg
Predatorjakt - en viktig del av viltvården. Foto: Madeleine Lewander

 

 • Fråga 1: En forskningsstudie i ett skärgårdsområde visade att över 80 procent av kråkornas näring under kråkungarnas uppväxttid utgjordes av, ja vad då?

  Kråka. Foto: Allan Wallberg • Fråga 2: Rödräven har stor inverkan på övriga småviltarter. Forskning visar att 90 procent av rådjurskillingarna överlever på rävtomma marker. Hur stor är överlevnaden med en normalstor rävstam?

  Rövräv. Foto: Mostphotos • Fråga 3: Gäddan är ett stort hot mot andkullar som kommit ut på vattnet. Vilka gäddor tar andungar?

  Gädda. Foto: Mostphotos • Fråga 4: En saltsten besöks av viltet hela året. Men när har viltet som mest nytta av tillskottet?

  Saltsten vid mosse i skog. Foto: Mostphotos • Fråga 5: Man brukar tala om viltvårdens fyra ben, vilka är det?

  Fasantupp. Foto: Madeleine Lewander • Fråga 6: Du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra vilt

  Foto: Kenneth Johansson • Fråga 7: Är du som jägare/markägare skyldig enligt lag att bedriva viltvård?

  Foto: Mostphotos • Fråga 8: Att sätta ut buskar kan vara viltvård, hur?

  Foto: Fredrik Widemo • Fråga 9: Den kanske viktigaste skillnaden mellan dagens landskap och det historiska, utöver allt större och mer homogena enheter, är att det är brist på vatten. Hur stor andel av de våtmarker som fanns för 100 år sedan är nu borta?

  Viltvatten. Foto: Niklas Liljebäck • Fråga 10: Viltvård handlar om att gynna enbart det jaktbara viltet

  Foto: MostphotosVisa resultat
2020-04-15 2021-07-14