Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Schulze

Vad gör en viltmästare?

Många viltmästare är anställda som viltförvaltare på större gårdar eller skogsbolag eller som jaktvårdskonsulenter vid Svenska Jägareförbundet. Man kan också jobba med fältarbete inom viltforskningen eller vilthandläggare på länsstyrelsen.
En del viltmästare är också egna företagare som erbjuder liknande tjänster åt olika uppdragsgivare.


2021-06-10 2021-06-10