Svenska Jägareförbundet

Meny

Grävlingjakt kan öka rävstammen

Mellan räven och grävlingen förekommer så kallad mellanartskonkurrens. I stort är grävlingen dominerande i konkurrenssituationer. Det är troligen anledningen till att man sett ökad rävstam där grävlingen reducerats kraftigt.

I England har man upprepat studerat minskad grävlingpopulations effekt på populationerna av annat småvilt. Tillfälle för denna studie greps när man, med syfte att minska grävlingens inverkan på spridningen av tuberkulos, kraftigt minskade grävlingpopulationen. Resultatet blev att tätheten av räv ökade, och som en följd därav ökade även predationen på rävens bytesdjur.

Det hela tycks bero av att grävling och räv konkurrerar om gryt, och i viss mån föda. Generellt får alltså räven bättre levnadsbetingelser när konkurrensen med grävlingen minskar.


2012-09-08 2012-11-21