Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Lena Ostberg / Mostphotos

Igelkott

Igelkotten är ett marklevande djur som tillhör familjen igelkottar (Erinaceidae). Som skydd mot rovdjur är den på ovansidan klädd med taggar och den lever av insekter, maskar och mångfotingar. Arten drabbades under en period hårt av miljögifter och trafik, men verkar numera återhämta sig.

2012-09-07

Kännetecken

Igelkottens översida är täckt med upp till 6 000 taggar. Vid fara rullar igelkotten ihop sig till ett taggigt klot. En vuxen igelkott är ca 25 cm lång.

Förekomst

Finns i flest antal i södra delen av landet, men påträffas utmed Norrlandskusten. Numerären gick tillbaka under 1960- och 70-talen. Arten upphåller sig gärna i människans kulturbyggder. Under vintern går igelkotten i dvala.

Ekologi

Föda

Alla sorters små djur - från små insekter, daggmaskar och sniglar till grodor och ungar av möss, sorkar och markhäckande fåglar. Även bär, ollon och svamp.

Fortplantning

Parningstid på våren. Ungarna föds efter 5-6 veckor. I snitt 5 ungar per kull i Sverige.

En igelkott som uppfattar en fara rullar ihop sig och bildar ett taggit klot. Om den i det tillståndet berörs trycks kroppen emot för att ge taggarna mer avskräckande effekt.

Mer om igelkotten

Igelkotten är en insektsätare. Till insektsätarna hör små däggdjur som livnär sig på insekter och små däggdjur.

2012-09-07 2022-07-05