Svenska Jägareförbundet

Meny

Taxonomi och nomenklatur

Taxonomi är vetenskapen om indelning, här om kronhjortens art.

 • Ordning: Artiodactyla (partåiga hovdjur).
 • Familj: Cervidae (hjortdjur).
 • Underfamilj: Cervinae (gamla världens hjortdjur)
 • Tribus: Cervini (äkta hjort)
 • Släkte: Cervus (latin för ”hjort”)
 • Art: elaphus (från grekiskans ”elaphos” som betyder ”hjort”)

Kronviltet brukar delas in i olika underarter (subspecies). Antalet underarter som anges kan dock variera mellan olika källor, och beror även på huruvida nordamerikansk wapiti (elk) betraktas som en egen art med namnet Cervus canadensis, eller som en underart av kronvilt med namnet Cervus elaphus canadensis. Europeiskt kronvilt och wapiti kan hybridisera och få fruktsam avkomma, vilket många tagit som en intäkt för att de ska betraktas som en och samma art. Vad gäller utseende och läten är dock skillnaderna tämligen stora. Genetiska undersökningar tyder också på att det är fråga om två olika arter, något som alltfler verkar benägna att instämma i. Wapitin delas vanligen in i 12 underarter och har en naturlig utbredning i östra Asien och i Nordamerika. Tilläggas kan också att kronvilt kan hybridisera med sika Cervus nippon och få fertil avkomma.

Carl von Linné baserade sin artbeskrivning på den svenska underarten. Denna benämns därmed nominatunderart med det vetenskapliga namnet Cervus elaphus elaphus. Nominatunderarten tros ha haft sin utbredning i södra Sverige, Danmark och norra delarna av kontinenten. Exempel på andra underarter är C. e. scoticus på brittiska öarna, C. e. atlanticus i Norge, och C. e. hippelaphus i Centraleuropa. Idag är det dock ovanligt att de ursprungliga underarterna bibehållits. Detta på grund av att man på flera håll har introducerat underarter från andra områden eller släppt ut kronvilt med en bakgrund i hägn där olika underarter korsats.

Nomenklatur

 • Artnamn: "Kronhjort" ( juridiska benämningen) alternativt "kronvilt"
 • Vetenskapligt namn: "Cervus elaphus"
 • Handjur: "Hjort" eller "kronhjort". Ettårig hjort: "spets"
 • Hondjur: "Hind" eller "kronhind". Ettårig hind: "smalhind" eller "smaldjur"
 • Årsunge: "Kalv"
 • Hindar och kalvar (samlingsnamn): "Kalvilt"
 • Utländska namn:
  Red deer (eng)
  Kronhjort (no)
  Kronvildt (dk)
  Saksanhirvi (fi)
  Rotwild (tys)
  Cerf (fr)
  Ciervo (es)

2012-09-14 2012-11-21