Svenska Jägareförbundet

Meny

Forskningen kring rådjur handlar i första hand om vad som avgör en rådjursstams storlek, särskilt hur räv och lodjur påverkar stammarna. Foto: Kenneth Schulze

Forskning

Forskningen kring rådjur handlar i första hand om vad som avgör en rådjursstams storlek, särskilt hur räv och lodjur påverkar stammarna.

Rådjursforskningen i Sverige utförs för närvarande främst av forskare från Grimsö forskningstation, SLU. Studierna har skett i Mellansverige, på Bogesund utanför Stockholm, på Ekenäs i Sörmland och på Grimsö. I första hand undersöker man vad som avgör en rådjursstams storlek, särskilt hur räv och lodjur påverkar stammarna.

På Bogesund har forskningen gått ut på att följa radiomärkta rådjur och analysera skjutna djur. Vid olika tätheter på stammen har tillväxt, dödlighet, förökning, djurens kondition, mängden parasiter och utvandringen av djur studerats i området.

Utifrån de data som samlats in har man gjort modeller för olika sätt att beskatta en rådjursstam på. Modellerna har sedan testats i verkligheten på ett par stora egendomar.

I Södermanland, på Bogesund och på Grimsö har man satt radiosändare på kid för att mäta hur stor del av kiden som dör under första sommaren, framför allt i form av rävens predation. Samma metod har använts för vuxna rådjur på Grimsö för att ge en uppskattning av hur stor del av dem som blir tagna av lodjur.


2020-09-08 2023-08-17