Svenska Jägareförbundet

Meny

Källor och litteratur

Källor och litteraturlista för rådjur

Böcker:

 • Rådjuret. Viltet, ekologin och jakten.
  G. Cederlund/O. Liberg
  Svenska Jägareförbundet, Spånga, 301 s. 1995
 • Lär känna rådjuret
  G. Cederlund
  Svenska Jägareförbundet, Spånga, 62 s. 1987

Populärvetenskapliga artiklar:

 • Effekter av långsamt drivande hundar på rådjur
  G. Cederlund m. fl.
  Svensk Jakt 128 nr 5. 1990
 • Rådjursexplosionen -dess orsaker och utveckling
  O. Liberg & S. Lockowandt
  Sidorna 52-56 i Svensk Jakt nr 1 1992
 • Rådjurens matvanor
  R. Bergström. K.-J. Johansson, A. Rumler
  Sidorna 58-59 i Svensk Jakt nr 2 1993
 • Rådjuret- en kolonisatör av stora mått
  K. Wahlström
  Sidorna 12-17 i Svensk Jakt nr 6/7 1994
 • Vad händer med rådjursstammen?
  G. Cederlund & Olof Liberg
  Sidorna 4-8 i Svensk Jakt nr 4 1996
 • Varför har råbocken horn?
  Göran Cederlund & Olof Liberg
  Sidorna 42-47 i Svensk Jakt nr 3 1996
 • Bockjakt ändrar inte reviren
  G. Cederlund, O. Liberg & P. Kjellander
  Sidorna 4-9 Svensk Jakt nr 8 1996
 • Rådjursstammen på väg ner
  R. Bergström, K. Wahlström
  Sidorna 6-14 i Svensk Jakt nr 9 1997
 • Få rådjur blir riktigt gamla
  Göran Cederlund, Petter Kjellander & Olof Liberg
  Sidorna 44-45 i Svensk Jakt 8 1997
 • Lodjur på marsch söder ut?
  O. Liberg
  Sidorna 16-21 i Svensk Jakt nr 11 1997
 • Vad döljer sig i råbockens markeringar?
  A. Olsson
  Sidorna 338-344 i Svensk Jakt nr 5 1998
 • Lo nära knäcka rådjursstammen
  H. Andrén, A. Danell, O. Liberg, P. Ahlqvist
  Sidan 13 i Skogseko nr 4, december 2000
 • Rådyret- gaupas favoritt i sör-Skandinavia
  Reidar Andersen mfl.
  Hjorteviltet, 2000 (på norska om lopredation)

Vetenskaplig litteratur:

 • The European Roe Deer: The Biology of Success
  R. Andersen, P. Duncan, J. D. C. Linnell (red.)
  Scandinavian University Press, Oslo, 1998
 • Density Dependence in Roe Deer Population Dynamics
  Petter Kjellander
  Silvestria 154. Doktorsavhandling, SLU, 2000

Fler vetenskapliga artiklar kan fås efter kontakt med Vilt och Vetande.


2012-09-08 2016-08-31