Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Niklas Liljebäck

Ejder

Ejdern är en av de största dykänderna och har varit viktig för skärgårdsbefolkningen. Den gav båda kött, ägg och dun.

2012-09-07

Kännetecken

Ejderns huvud och näbb ger kilformad siluett. Dess flykt är tung med långsamma vingslag – ejdern är vår största and.

Honan är brun och mörkt tvärvattrad. Aktern är mörk och vitkantad. Hanen är i praktdräkt omisskännligt svart om buken och vit på ryggen. Gudingen, som hanen kallas, är också grön om nacken.

Under ungefär juni-september har hanen eklipsdräkt, vilken är mörk och ovattrad, med en del ljusa inslag. Ruggningen sker vanligen i augusti.

Årsungar är lika honor men mer diffust tecknade. Vid 1-2 års ålder utvecklar hanarna en dräkt som mer eller mindre är ett förstadie till praktdräkten.

Ejdern häckar längs våra kuster. Gärna kolonivis och tillsammans med gråtrutar. Efter häckningen lämnar hanarna honan och beger sig till grunda områden långt ut till havs, där de också byter vingpennor, ruggar.

Flygande ejderflockar är ofta relativt stora och formerar sig ofta i oregelbundna band nära vattenytan.

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

Läten

Under häckningstiden hörs en hel del läten från ejdern. Hanen har ett mjukt och dovt ”ooo-å” som vid stilla väder hörs vida omkring. På avstånd kan det påminna om en fjärran berguv.

Honorna skockar flitigt ”gock-ock-ock-ock”. Övriga delar av året är ejdern tystlåten, men från sträckande flockar hörs ofta lågmälda skrockanden.

Förekomst och status

Ejdern finns allmänt längs kusten från Bohuslän till Uppland. Norr därom avtar tätheten och i Norrbotten är det häckande beståndet mycket glest.

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

Ekologi

Ejdern dyker 10-25 meter för att komma åt och äta musslor och andra bottendjur. Musslorna sväljs hela och skalen krossas i magen. Det är främst under vinter och vår ejdrar äter mycket musslor, och då kan de konsumera upp till två kilo musslor per dygn.

Ejdern häckar på skär längs kusten. Boplatsen består ofta av en skreva med skydd från buskar, gräs eller block. I april-maj lägger honan vanligen 4-6 stora grågröna ägg. De kläcks efter 25-26 dygns ruvning. Honan för då direkt de nykläckta ungarna till vattnet där de kan dyka från första stunden. Inte sällan slår sig flera honor samman för att gemensamt skydda ungarna mot rovfåglar och rovdjur.

Arten och människan

Ejdern har historiskt varit viktig för skärgårdsbefolkningen. Den gav båda kött, ägg och dun. Detta nära förhållande till ejdern har lett till att den fått speciella namn. Honan kalls åda, hanen guding och unghanen hälsing.

Idag ger ejdern främst fina naturupplevelser.

2012-09-07 2022-07-05 Bodil Elmhagen