Svenska Jägareförbundet

Meny

En idisslare är alltid växtätare och tuggar sin föda två gånger. De har fyra magar och en mycket specialiserad matsmältningskanal.Foto: Lillian Tveit/Mostphotos

Idisslare och matsmältning

Alla klövdjur förutom svin och kameler är idisslare. En idisslare är alltid växtätare och tuggar sin föda två gånger. De har fyra magar och en mycket specialiserad matsmältningskanal.

älgmage

  1. Våmmen
  2. Nätmagen
  3. Bladmagen
  4. Löpmagen

När idisslaren sväljer ny föda kommer födan först till våmmen som är den största av magarna. I våmmen bryts födan ner av en mängd mikroorganismer.

Från våmmen fortsätter födan till nätmagen där den också bryts ner av mikroorganismer. Därefter stöts födan upp igen och tuggas om, eller idisslas.

Växtdelarna är nu blandade med proteinrika mikroorganismer från våmmen, och blandas ytterligare av saliv och sväljs ned till bladmagen.

I bladmagen tas vattnet i födan upp. Nästa anhalt för maten blir löpmagen, där den blandas med matspjälkningsvätskor. De hjälper till att bryta ned maten såpass att djuret kan tillgodogöra sig näringen. Löpmagen är den mage som mest påminner om andra djurs magsäckar.

Efter löpmagen fortsätter födan ut i tarmen där en näringen tas upp precis som hos andra djur.

Resterna fortsätter ut som avföringskulor.


2012-09-09 2024-04-19