Svenska Jägareförbundet

Meny

Grågås märkt med halsring i syfte att kartlägga flyttvägar och överlevnad. Foto: Niklas Liljebäck

Viltforum

Viltforum är en nygammal rapportserie från Svenska Jägareförbundet.

Föregångaren Viltrevy publicerades av förbundets forskningsavdelning med start 1955.

Läs mer om Viltrevy

Viltrevy upphörde 1988 och ersattes efter några år av Viltforum, som i sin tur lades ner när forskningsavdelningen upphörde 2002.

Viltforum nystartades 2008 med ett nytt utseende och gavs ut 2008 – 2010. Efter en inaktiv period återupptogs utgivningen 2019. De olika numren av Viltforum är skrivna av forskare som ombetts att göra fördjupningar inom särskilt viktiga frågor, alternativt innehåller faktaförmedling från Jägareförbundet. Innehållet i Viltforum behöver inte spegla Svenska Jägareförbundets uppfattning eller inställning i berörda frågor utan ska endast ses som faktaunderlag.
Nedan finns samtliga nummer av Viltforum som nedladdningsbara pdf-filer. De nummer som gavs ut av forskningsavdelningen finns längst ner på sidan.


2012-10-29 2024-01-31