Viltforum - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Johanna Thörnqvist

Viltforum

Viltforum är en nygammal rapportserie från Svenska Jägareförbundet. Under tiden Jägareförbundet hade en egen forskningsavdelning kom Viltforum ut med några nummer årligen. Viltforum innehöll då framförallt kunskapssammanställningar och undersökningar av viktiga frågor för den svenska viltförvaltningen. När Forskningsavdelningen lades ner upphörde även rapportserien.

Viltforum: Viltövervakningens rapporter

Viltforum nystartade 2008 med ett nytt utseende och en något annan vinkel. De olika numren av Viltforum är skrivna av forskare som ombetts att göra fördjupningar i särskilt viktiga frågor men kan också innehålla faktaförmedling från Jägareförbundet. Viltövervakningens årsrapport med avskjutningsdata och analyser kommer att vara ett årligen återkommande nummer. Innehållet i Viltforum behöver inte spegla Svenska Jägareförbundets uppfattning eller inställning i berörda frågor utan bör mer ses som ett faktaunderlag.

Rapporterna kan beställas från Viltforum, Öster Malma, 611 91 Nyköping.  


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-29 2018-05-16 Markus Olsson