Svenska Jägareförbundet

Meny

Filmer

Svenska Jägareförbundet lanserar under hösten nya inventeringsmetoder. Samtidigt har rapporteringssystemet Viltdata uppdaterats med nya funktioner. Detta är en del i förbundets satsning för att få ännu bättre underlag och kunskap om klövviltet i landet. Se filmerna och få mer kunskap om vad den nya viltövervakningen innebär.

Daniel Ligne berättar om varför vi gör en ännu bättre viltövervakning.

Fredrik Widemo berättar om nya inventeringsmetoder.

Göran Bergqvist berättar om nya Viltdata.


2016-08-30 2022-12-08