Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet. Detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.Foto: Oscar von Stockenström

Jägareförbundets fyra hjärtefrågor

Jägareförbundets fyra hjärtefrågor kopplade till utredningen om fjälljakten tål att upprepas.

  1.  Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet. Detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.

  2.  Staten i egenskap av markägare ska förvalta jakt- och fiskerätten.

  3.  Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland ska i första hand upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige

  4. Statens marker är så stora att alla intressen ryms.

2022-01-13 2024-04-10