Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska Jägareförbundets åsikter om Renmarkskommitténs delbetänkande

Renmarkskommitténs delbetänkande har sänts ut på remiss till ett stort antal myndigheter och organisationer (119 st).
Svenska Jägareförbundet vill här ge en bakgrund till och skapa förutsägbarhet kring förbundets inställning till förslagen i delbetänkandet.

Ladda ner Svenska Jägareförbundets Åsikter (.pdf)

Förslaget från
Renmarkskommittén

I korthet: Alla samebyar ska få ensamrätt kring förvaltningen av jakten och fisket på en tredjedel av landets yta.

Se förslaget i sin helhet