Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältviltsrådet

Svenska Jägareförbundets fältviltsråd består av:

Frederik Treschow (ordförande)
Karl-Johan Brindbergs (jaktvårdskonsulent)
Torsten Nilsson (Uppsala)
Hans Olsson (Gotland)
Johan Varenius (sakkunnig)
Mattias Jönsson (sakkunnig)
Dan Persson (sakkunnig)


2022-11-15 2022-11-15