Björnjakt 2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Lars Svensson/Mostphotos

Björnjakt 2020

Förra veckan kom björnjaktsbeslutet. Det skulle ha tagits beslut i VFD under våren om ny förvaltningsnivå på björn men då NV var så sen med miniminivån så han man inte med inför jakten. Jägareförbundet Gävleborg har tryckt på om ökad avskjutning vilket har gett resultat, vi fortsätter jobba med frågan och nästa steg är att diskutera förvaltningsnivån för länets björnstam.

2020-05-25

60 björnar får fällas under årets licensjakt i Gävleborg

Björnstammen i Gävleborgs län ska förvaltas så att förvaltningsmålet som beslutats av Viltförvaltningsdelegationen nås. Det aktuella förvaltningsmålet för länet är 360 björnar och beslutades i delegationen 2014. Årets tilldelning baseras på det resultat som togs fram från spillningsinventering 2017, vilket är det mest kompletta faktaunderlaget som tagits fram för länet. Resultatet visade på cirka 841 björnar totalt i det inventerade området, det vill säga främst Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Cirka 508 björnar uppskattades beröra Gävleborgs län, men ett antal björnar har räknats in i flera län eftersom spillning från dessa individer insamlats i mer än ett län. Efter att dessa räknats bort uppskattades 448 björnar tillhöra Gävleborgs län. I beräkningen av tilldelningen tar länsstyrelsen sedan hänsyn till den totala kända dödligheten från licensjakter och skyddsjakter samt björnar som dödats av trafik eller på annat sätt som är känt samt en årlig reproduktion om cirka 10 %. ”En tilldelning på 60 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet. En tilldelning på 60 individer syftar till att nå länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt till kommande spillningsinventering.” säger Marielle Cambronero vid Enheten för Natur, Länsstyrelsen Gävleborg.

Användning av åtel Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av anmäld åtel. Likt förra året har länsstyrelsen satt ett sista datum för anmälan av åtel, vilket är senast den 20 juni 2020. Detta för att länsstyrelsen ska kunna garantera att ärendet hinner handläggas i tid innan önskad start för åtling. De anmälningar som kommer in efter den 20 juni handläggs så snart som möjligt därefter, men länsstyrelsen kan inte garantera att dessa är handlagda i tid före önskad start av åtling. Det är även viktigt att koordinater i anmälan är korrekta samt att alla fält i anmälan är ifyllda.

Kom ihåg! Under årets jakt kommer endast ett telefonnummer att användas för kontroll av återstående tilldelning och för anmälan om fälld eller påskjuten björn. Du får efter att du ringt in välja ditt syfte med samtalet. Telefonnumret att komma ihåg är 010-225 11 99.

Alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller, se därför till att läsa igenom beslutet noga innan du ger dig ut i skogen. Vid besiktning ska skytt och jaktledare kunna uppvisa statligt jaktkort, IDhandling samt vapenlicens. Så se till att ha alla handlingar med dig.

Länk till licensjaktbeslutet hittar du här nedanför.

Beslut om licensjakt på Björn 2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick