Pressmeddelande från Jägareförbundet Gävleborg - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Anna Andersson/Mostphotos

Pressmeddelande från Jägareförbundet Gävleborg

Jägareförbundets länsjaktvårdsföreningar har tillsammans med Svenska Jägareförbundet idag gemensamt begärt i första hand omprövning och i andra hand överklagat licensjaktbeslut efter varg i fyra län. Begäran har skickats till länsstyrelserna i Värmland, Gävleborg, Västmanland och Örebro. Totalt begär förbunden att ytterligare 36 vargar ska få fällas.

2020-11-03

 
För Gävleborgs del innebär begäran att jakt ska medges i ytterligare två vargrevir, Tönsen- och Krokvattnetreviret, totalt 12 vargar.
Förbundens begäran om utökning av tilldelningen bygger i huvudsak på upptäckten att länsstyrelsernas byggt sina ställningstaganden på ett felaktigt underlag från Naturvårdsverket avseende möjligt uttag ur stammen. Efter påpekande om detta har Naturvårdsverket gett ett nytt uppdrag till forskarna som i närtid ska presentera nya beräkningar. Förbundens egna uppskattningar visar att det möjliga uttaget, med samma försiktighetsprinciper som länsstyrelserna valt att tillämpa ger utrymme för jakt efter ytterligare 36 vargar.
 
I valet av revir har Jägareförbundet Gävleborg valt att föreslå Tönsen- och Krokvattnetreviren då reviren ligger i områden där varg har funnits i många år och påverkan på bl a älgjakten har varit stor. I båda reviren har tamdjur angripits och i Krokvattnetreviret berörs även rennäringen.
 
- Vi ser det som absolut nödvändigt att länsstyrelsen nu ändrar sitt beslut när det tydligt framkommit att det möjliga jaktuttaget är betydligt större än det antal som låg till grund för länsstyrelsens beslut, säger Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg
 
För frågor kontakta
Johan Lundberg
Ordförande
Tel: 070-604 23 51
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick