bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Till minne av Vivianne Rosen Andersson

Minnesord för en god vän som hade många aktiviteter ihop med Gävleborg.

2021-07-12

En god vän och jaktkamrat lämnade oss i midsommartid.

Vivianne Rosén Andersson var under många år djupt engagerad i det kvinnliga nätverket JAQT i Jägareförbundet Dalarna. I JAQT var hon kontaktperson för Leksand med omnejd och verkade i arbetsgruppen för Dalarna som planerade de jaktliga aktiviteterna under året. Hon representerade även förbundet på mässor, där hon med säker hand arrangerade inspirerande och vackra montrar. Jägarskolor i Leksand och Orsa fick besök av Vivianne som informerade om jakt, förbundets arbete och JAQT. För sitt mångåriga arbete tilldelades Vivianne Rosén Andersson 2016 Jägareförbundet Dalarnas förtjänsttecken i silver.

För Vivianne var den yngre generationens jägare viktiga liksom det var angeläget för henne att stötta de kvinnor som började jaga. Alla nya jägare skulle tas väl omhand, självklart ha de bästa passen och tas med på skjutbanan. Det var inte ovanligt att en nyexaminerad jägare fick ett samtal;”kom upp till mig så skjuter vi lerduvor ihop”.

Med på jakt och i skogen var hon redan som ung men det var först i mogen ålder hon tog steget att börja jaga själv. Vivianne var en förebild som på alla sätt jagade med stil. Inget lämnades åt slumpen, vapnet väl inskjutet, noggranna förberedelser och jakttorn som flyttades för bästa skottchans. Väl på plats satt hon beredd, inget skramlande med termos eller ny teknik och hon hade förmågan att sitta ut den där viktiga ”sista kvarten”. Utdelningen kom i form av ett stort antal och väl fällda rådjur, vildsvin och älgar. Vivianne jagade även skogsfågel och ripa. Ensam på Orsa Finnmark, vintertid skidande eller pulsande i djupsnö, kom hon oftast hem med fågel i ryggsäcken. Viltet togs omhand med respekt och Vivianne bemödade sig om hela kedjan, från skog till bord.

Med ett hjärta och matsäckskorg som tycktes räcka till för alla, med sin förmåga att skapa de där fina stunderna, och med sin ärligt visade glädje när andra lyckades väl lämnar Vivianne Rosén Andersson ett stort tomrum efter sig.

När nu ett nytt jaktår inleds tar vi med oss hennes särskilda hälsning ”ha en bra dag i skogen” och är tacksamma för den fina tid vi fick tillsammans.

 

Tillbaka till överblick