bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Wildmedia/Mostphotos

Dags att summera jaktåret

30:e juni är det nyårsafton för oss jägare och samtidigt brytpunkt för när vi samlar ihop och summerar vårt gångna jaktår.

2022-06-09

Det är dags för den årliga sammanställningen av vadvi har skjutit (lika viktigt att rapportera om ni inte skjutit något) förutomde älgar som ni redan rapporterat.

Inrapporterade uppgifter från enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets- och länsnivå.

 

Gör så här

All rapportering är knuten till ett område/jaktlag. Jägarenlämnarsinaskottlistortilldeni jaktlagetsomansvararförrapporteringen,vilkeni sintursammanställeralltihopoch görenendarapportförhelajaktlaget

 

  1. Gå in påwww.viltdata.se 
  2. Logga in eller skapa en egen användare för övrigt vilt. Har du redan en inloggning för att registrera älgar är det den du ska använda
  3. Under menyn REGISTRERA-JAKTLAGENS ÖVRIGA UPPGIFTER så fyller ni i ert jaktlags årsvisa uppgifter. Där kan ni också välja om ni vill individrapportera det ni har fällt eller om ni vill rapportera allt i ”klump” för hela året
  4. Under menyn REGISTRERA-FÄLLT VILT så fyller ni i ert fällda vilt
  5. När ni är klara så glöm inte att spara. När allt fällt vilt från ert jaktområde är rapporterat för året-klicka i ”Slutrapportera övrigt vilt”
  6. Njut av sommaren och var förvissade om att ni gjort en viktig insats för jakten

 

Det går också bra att använda ”Viltdata” appen som finns att ladda ner där ni normalt hämtar appar.

Här kan ni se en film om rapportering via appenhttps://www.youtube.com/watch?v=F-sCQ74Wn6Y&feature=youtu.be

 

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet

Tidigare års rapporter för ert och andras län finner ni här https://www.viltdata.se/avskjutningsrapporter/

 

Tillbaka till överblick