Ny mandatperiod inom länets älgförvaltningsområden - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
MasterPage.Master

Svenska Jägareförbundet

Värmland

OBS! Förvaltningsområdet Finnskoga-Dalby och dess gränsdragning har from 20171026 ändrats och även bytt namn till Finnskogens äfo. Uppgifter om ny gränsdragning finns på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

Ny mandatperiod inom länets älgförvaltningsområden

Ytterligare tre år har nu passerat i det nya älgförvaltningssystemet. Nu står vi inför en ny mandatperiod där det ska väljas representanter att sitta länets älgförvaltningsgrupper.

2017-11-07

I föreskrifterna för älgförvaltningssystemet står det att det vart tredje år ska nomineras och väljas representanter till dessa grupper. I varje förvaltningsgrupp sitter tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter. Jägarrepresentanterna kan nomineras av alla jägare. 
Efter inkomna förslag på lämpliga kandidater är det Svenska Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund som  lämnar förslag till Länsstyrelsen, som till sist är den myndighet som fastställer vilka det blir.

Känner du någon som du anser skulle passa i en älgförvaltningsgrupp?

Nu finns möjligheten att nominera denne. Nedan hittar du information om vilka egenskaper vi söker hos en lämplig kandidat samt vem du skall kontakta för att nominera en person inom ett specifikt älgförvaltningsområde.     

Nomineringsprocess älgförvaltningsgrupper i Värmlands län för perioden 2018-2020

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick