Blyanvändning. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Värmland

Blyanvändning.

Hjälp Svenska Jägareförbundet med fakta om bly i ammunition.

2021-02-18

EU föreslår ett totalt blyförbud. ECHA, som är EU:s miljömyndighet, föreslår att bly för jakt och sportskytte förbjuds – både kulor och hagel. Myndigheten öppnar för vissa undantag för sportskyttet. – Med tanke på hur processen har fortskridit är förslaget inte överraskande. Ifall det blir verklighet får det stora konsekvenser för både jägare, skjutbanor och ammunitionstillverkare, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

ENKÄT !

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick