Viltrapporteringen klar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Viltrapporteringen klar

Den är viktig för att vi ska kunna bibehålla eller utöka jakttider

2020-12-11

Viltrapporteringen är oerhört viktig för samhället, för allmänheten, för viltet och för jägaren och jakten. Det finns många olika orsaker till att rapportera sin avskjutning.

Jägarkårens rapportering ger oss ett bra underlag att följa de svenska jaktbara viltstammarnas utveckling över tid. Dels så kan vi se hur olika arter förhåller sig till och påverkar varandra.

Ex: ” Räv och hare” (skabbens inverkan på harstammen etc.) Rapporteringen ger oss en bred statistik och ett bra stöd i viltförvaltningen. Den är även viktig för att vi ska kunna bibehålla eller utöka jakttider och bidrar även starkt till den höga acceptansen för jakt som vi har i Sverige.

Ett stort tack till Er alla som rapporterat övrigt vilt i Viltdata, eller på ett eller annat sätt hjälpt till med rapporteringen.

Det samlade resultatet för Blekinge i år blev fantastiskt bra, vi uppnådde 57,7 % i täckningsgrad på länsnivå.

Så än en gång ett stort tack!

Här är hela rapporten:
Avskjutningsrapport 2019_2020 Blekinge .pdf

Karin Stoeckmann och Länsföreningen i Blekinge

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick