Jägareförbundet Blekinge sammanfattar jakttiderna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Sten-Ake Stenberg

Jägareförbundet Blekinge sammanfattar jakttiderna

Några synpunkter, förklaringar och förtydligande

2021-05-17

Synpunkter, förklaringar och förtydligande kring de nya jakttiderna

Under resans gång så har naturligtvis Jägareförbundet Blekinge fått framföra sina och medlemmarnas uppfattningar. Det har varit tufft, på gränsen till strid. Icke för ty så fick vi i alla fall igenom att vi inte skulle ha någon vårjakt på råbock. Nu blev det inte så i alla fall. Regeringen tog förslaget trots att Naturvårdsverkets sakkunniga inte ville ha det. Vi ställer nu vår förhoppning till ansvarsfulla jägare att inte delta i denna jakt eftersom det skjuts alldeles för många bockar visavi getter och kid.

Vi lyckades inte heller med jakt på dovhind och kalv i mars endast ett par månader innan kalvning och då de behöver få i sig så mycket näring som möjligt efter vintern.
Några positiva saker som vi känner att vi fått gehör för är: Jakten på ejder, kråka, kaja, skata som finns kvar som jaktbara arter med vettiga jakttider. Vidare kan nämnas hare får 15 dagars längre jakttid. Vuxna vildsvin skyddas 1 feb -31 mars. Alltså tidagerläggs med 15 dagar. Detta är bara ett axplock med förändringar, bra eller dåliga, som har hänt. De nya jakttiderna börjar gälla den 1 juli i år. Den som vill veta alla tider så finns de på länk. https://svenskforfattningssamling.se/doc/2021334.html?fbclid=IwAR0e4U0F9QEE11dUtwkplozU1cnszBFTSbwqDwUXDr50fvcRnPYv9SYjwUE

Observera att all sjöfågeljakt är begränsad till en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång, enligt nedan pragraf.

9 §    /Träder i kraft I:2021-07-01/ För jakt med skjutvapen på änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur gäller följande begränsningar.
   1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake, vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

 
Förhoppningsvis kommer foldern från jägareförbundet att skickas i tid.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick