bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Rävens dvärgbandmask sprider sig

Rävens dvärgbandmask är en parasit som normalt lever sitt vuxna liv i tarmen på en räv, men masken kan infektera hundar och i sällsynta fall människor

2023-05-11

Rävdvärgbandmasken sprider sig

Du kan beställa kit för provtagning av ditt fynd hos Anneli på kontoret,
tel: 010 5847042
Epost: anneli.stjenberg”jagareforbundet.se

Vad är rävens dvärgbandmask?

Rävens dvärgbandmask är en parasit som normalt lever sitt vuxna liv i tarmen på en räv, men masken kan infektera hundar och i sällsynta fall människor kan infekteras av äggen som utsöndras med rävens/hundens spillning. Hundar blir inte sjuka av parasiten och de blir fria från den genom avmaskning, men i de fall en människa drabbas leder infektionen till en allvarlig tumörliknande sjukdom som kan kräva livslång behandling.

 

Även om det är extremt ovanligt att människor drabbas är det på grund av de allvarliga konsekvenserna bra att ha koll på var parasiten finns. För att minimera risken för smitta och motverka ytterligare spridning kan man till exempel avmaska och tvätta hunden vid behov, om den rullat sig i rävspillning eller ätit sork. Sork är parasitens mellanvärd. Om en sork får i sig parasitägg med födan utvecklas ett larvstadium i sorken, och om sorken i sin tur blir uppäten av en räv eller hund utvecklas larven vidare i rävens/hundens tarm till äggläggande mask. Nya maskägg sprids via rävens/hundens spillning och kan kontaminera marken, vegetation och vatten.

 

Det är krav på att hundar från Sverige ska avmaskas inför inresa till länder som i nuläget är fria från rävens dvärgbandmask, till exempel Norge och Finland.

 

Mer information

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick