bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Foto: Anders Nyberg

Dags att planera och så din viltåker!

Våren är här och det är hög tid att planera årets viltvårdsåtgärder. Viltåkern utgör ofta centrum på de viltvårdsåtgärder som vi jägare gör. En bra anlagd och rätt placerad viltåker kan genom bra skötsel bli en riktig oas för viltet. Viltåkern blir också en plats där både jakt- och naturupplevelserna kan höjas ett par snäpp.

2022-03-24

För att göra viltvården bättre bör man lyfta blicken och se hur man kan förbättra för viltet över större ytor. Stor variation i landskapet är viktigt för viltet. Det underlättar om man jaktlagsvis jobbar med viltvården tillsammans. Åtgärderna blir då både roligare att utföra, nyttan blir större och fler blir delaktiga.

Läs mer

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick