bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Foto: Mostphotos

Hur man skyddar sina tamdjur enligt paragraf 28

En skrivelse från Svenska Jägareförbundets jurist, Ola Wälimaa

2022-10-03

Under 2022 har antalet observationer av varg ökat i länet!

Läs mer här

Tillbaka till överblick