Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Magnus Binnerstam / Mostphotos

Verktygslåda för en bättre älgförvaltning

Svenska Jägareförbundet antog på stämman 2018 en ny älgpolicy. Efter det följde ett arbete med att arbeta fram en helt ny handlingsplan älg. De två dokumenten kompletterar varandra, policyn sätter mål och handlingsplanen visar vägen dit.

Målgrupperna för dessa två dokument är i första hand de som är mer involverade i älgförvaltningen inom älgförvaltningsgrupper, viltförvaltningsdelegationer och större älgskötselområden.

Det har också efterfrågats ett enklare utbildningsmaterial som vänder sig mer direkt till de enskilda jaktlagen. Frågan lyftes bland annat via en motion på Jägareförbundets årsstämma 2019. Målsättningen var att ett material skulle tas fram som direkt kopplades ihop med den nya handlingsplanen som då var under utarbetande.

Handlingsplanen fastställdes av förbundsstyrelsen under sommaren 2020 och nu har också detta utbildningsmaterial färdigställts under namnet ”Verktygslådan”

Detta material är tänkt att nyttjas av jaktlag som, utifrån sitt eget område och sina egna förutsättningar, ska komma fram till lämpliga planer och åtgärder för att förbättra kvalitén på sin älgstam. Upplägget är i form av en studiecirkel med ett antal träffar men kan självklart nyttjas som var och en finner mest lämpat för sitt eget jaktlag.

Vi hoppas att de tre dokumenten älgpolicy, handlingsplan älg samt verktygslådan ska ge ett bra stöd till den lokala älgförvaltningen och att fokus kan flyttas mer till kvalitén på den älgstam vi har i olika delar av landet. Vi ser förbättringspotential över hela linjen, men olika områden har olika utgångspunkter och förutsättningar. Grundidén är alltså inte att komma med facit som gäller överallt för något sådant finns inte. Materialet ska istället ses som ett stöd och ett underlag som ska hjälpa den lokala förvaltningen på olika nivåer.


2020-08-11 2023-08-30