Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgtest

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Eftersök av klövvilt underlättas avsevärt om du efter skottet först av allt...

  Foto: Mostphotos • Fråga 2: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation?

  Foto: Kenneth Johansson • Fråga 3: Vilket påstående stämmer om älgkon?

  Foto: Oscar Lindvall • Fråga 4: Älgkvigan blir könsmogen vid..

  Foto: Oscar Lindvall • Fråga 5: Älg får jagas..

  Foto: Mostphotos • Fråga 6: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg?

  Foto: Mostphotos • Fråga 7: Vilket påstående är riktigt om älgkalvar?

  Foto: Lillian Tveit / Mostphotos • Fråga 8: Vad heter älg på latin?

  Foto: Mostphotos • Fråga 9: Rödlistades älgen i Artdatabanken 2020?

  Älgko. Foto: Mostphotos • Fråga 10: Vilken av följande är inte en laika?

  Bilden är en illustration och visar en av våra laikaraser. Foto: Hanna OscarssonVisa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-09-05 2020-10-10