Svenska Jägareförbundet

Meny

Invasiva arter

Vad kan du om invasiva arter?
Svara på tio frågor och rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och de rätta svaren i grönt.


Foto: Mostphotos

 

 • Fråga 1: I Sverige finns idag runt 2000 främmande arter, hur stor andel av dessa klassas som invasiv?

  Foto: Mostphotos • Fråga 2: Varifrån kom bisam till Sverige?

  Foto: Mostphotos • Fråga 3: Vad kallas mårdhunden som används för att hitta fler av samma art?

  Foto: Mostphotos • Fråga 4: Vilken av följande arter är inte invasiv?

  Foto: Mostphotos • Fråga 5: Vilken av följande invasiva arter har inte förekommit i Sverige?

  Foto: Mostphotos/S. Rae/Wikipedia commons • Fråga 6: Vad kallas minken med ett längre namn?

  Foto: Mostphotos • Fråga 7: Vad är sant av följande gällande tvättbjörn i Sverige?
 • Fråga 8: Ett något udda redskap används ibland vid minkjakt, vilket?

  Foto: Mostphotos • Fråga 9: Hur skiljer man enklast mellan skogsmård och stenmård?

  Foto: Mostphotos • Fråga 10: Vilket invasivt djur har latinska namnet Trachemys scripta?

  Foto: MostphotosVisa resultat
2024-02-06 2024-02-23