Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vad heter älg på latin?

  Foto: Oscar von Stockenström • Fråga 2: Vad kallas typen av jakthund som arbetar under mark?
 • Fråga 3: Rovdjurens föda har högre näringsinnehåll per kilo än växtätarnas
 • Fråga 4: Vilket av följande alternativ innehåller bara fåglar som hör till gruppen fälthöns?
 • Fråga 5: Vilket djur visas på bilden?
 • Fråga 6: Vad kännetecknar dovhjortens horn?

  Foto: Hans Ring • Fråga 7: Vad menas med att en älgko "står över"?

  Foto: Hans Ring • Fråga 8: Vilken fågel visas på bilden?
 • Fråga 9: Du har varit ute och vaktjagat rådjur. Du har skjutit en råbock på en stubbåker. Du går till bilen och lägger in geväret.
  Får du åka ut på åkern med bilen och hämta råbocken?
 • Fråga 10: Vad menas med att hunden "tagit upp"?
Visa resultat
2012-10-19 2023-02-06 Hanna Oscarsson