Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Du har skjutit på en råbock. När du kommer till skottplatsen är det mycket blod, ljusrött. Var bedömer du att skottet träffat?
 • Fråga 2: Vilket djur visas på bilden?
 • Fråga 3: Vilken av följande djurarter har återinplanterats i vårt land?
 • Fråga 4: När ska man, normalt sett, påbörja ett eftersök på en skadskjuten älg?
 • Fråga 5: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?

  Trädskällare. Foto: Kristina Bergman • Fråga 6: Vilken av följande är inte en stövarras?

  Foto: Madeleine Lewander • Fråga 7: Vilket är det viktigaste ”användningsområdet” för hjortdjurens horn?
 • Fråga 8: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för?
 • Fråga 9: Vilket påstående är riktigt om hjortdjurens hornfällning?
 • Fråga 10: Ditt jaktlag ska ut i september och jaga rådjur. Ni diskuterar i jaktlaget hur ni ska bedriva jakten och vilka djur som är skjutbara. Många förslag lämnades av jaktlagets medlemmar.
  Förslagen är noterade här nedan, men endast ett är lagligt, vilket?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk