Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Från vilket land härstammar rasen beagle?
 • Fråga 2: Vilket av följande alternativ innehåller bara fåglar som hör till gruppen fälthöns?
 • Fråga 3: När går björnen, normalt sett, i ide och påbörjar sin vintersömn?

  Björnide. Foto: Stig Göran Jacobsson • Fråga 4: Vilket av följande alternativ innehåller bara gäss från gruppen "grå gäss"?
 • Fråga 5: Hur många kalvar föder vanligen en kronhind?

  Kronhind. Foto: Sarah Nordlinder • Fråga 6: Vad innebar 1789 års jaktstadga?
 • Fråga 7: Vilken fågel visas på bilden?

  Foto: Kenneth Johansson • Fråga 8: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg?

  Foto: Oscar von Stockenström • Fråga 9: Vilken fågel visas på bilden?
 • Fråga 10: Vilken av följande metoder är ett bra sätt att åldersbestämma ett hjortdjur?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2023-02-06 Hanna Oscarsson