Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vad är björnens huvudsakliga föda, normalt sett, under sensommar och höst?

  Björn. Foto: Göran Ekström • Fråga 2: Kolvens skränkning påverkar din skjutning.. • Fråga 3: Vilken föda äter rådjuret huvudsakligen under sommartid?

  Rådjur. Foto: Niklas Liljebäck • Fråga 4: Vilken är fågeln?(3)

  Foto: Sten-Åke Stenberg • Fråga 5: Vilket av följande alternativ innehåller bara gäss från gruppen "grå gäss"?
 • Fråga 6: När ska man, normalt sett, påbörja ett eftersök på en skadskjuten älg?
 • Fråga 7: Vilken av följande djurarter har återinplanterats i vårt land?
 • Fråga 8: Vilket av följande djur bygger ett bo där honan föder sina ungar?
 • Fråga 9: Vilket är rödrävens huvudsakliga utbredningsområde?

  Rävungar. Foto: Hans Ring • Fråga 10: Vilket av följande påståenden är riktigt om grävlingen ?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk