Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilken sorts älg visas på bilden?
 • Fråga 2: Vilket är vildsvinets bäst utvecklade sinne?

  Vildsvin. Foto: Madeleine Lewander • Fråga 3: Vad heter älg på latin?

  Foto: Oscar von Stockenström • Fråga 4: Vilket är rödrävens huvudsakliga utbredningsområde?

  Rävungar. Foto: Hans Ring • Fråga 5: Vilket av hjortdjuren brunstar tidigast på året?
 • Fråga 6: Vilket av följande påståenden är riktigt?

 • Fråga 7: Vilket av följande alternativ innehåller arter där flera tuppar av samma art under vårvintern samlas kring en gemensam spelplats för att visa upp sig och imponera på hönorna?
 • Fråga 8: Vilket påstående är riktigt om dovviltet?

  Dovhjort. Foto: Hans Ring • Fråga 9: Du ska fånga grävling med fälla men jaktlaget har inga fällor. Du tycker att de fällor som finns att köpa är för dyra och du bestämmer dig för att tillverka fällorna själv.
  Vilket av följande påståenden är riktigt när du ska bygga egna fällor ?
 • Fråga 10: Vilket av följande rovdjur anses ofta vara den skickligaste och mest effektiva ”jägaren” ?
Visa resultat
2012-10-19 2023-02-06 Hanna Oscarsson