Ansökan - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Ansökan

Ansökan till Viltmästarkurs Öster Malma 2022

Kurstid: 31 januari 2022 t.o.m. 12 augusti 2022

Behörighet: Sökanden ska uppfylla ett av nedanstående kriterier för att ansökan ska behandlas.

Kategori 1: Elev i VIF’s utbildningssystem, med minst 3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en sammanlagd tid på minst 36 månader inkl. praktik

Kategori 2: Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi eller annan relevant akademisk utbildning.

Kategori 3: Sökanden har120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Ansökan: Öster Malma Jaktvårdsskola tillhanda senast 31augusti 2021

För sökande i kategori 1 ska ansökan innehålla följande:

 • En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var mm, praktik osv.
 • Skolbetyg (Godkänd gymnasieexamen)
 • Betyg / intyg – jaktelevsplatser och praktik
 • Jaktelevsbok/böcker.

För sökande i kategori 2 och 3 ska ansökan innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på eventuell akademisk examen
 • Kursutdrag på genomförda kurser från respektive universitet eller högskola
 • Eventuella arbetsgivarbetyg/intyg                            

Antagning: Meddelas senast den 14 oktober.

Adress: Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Tfn: 010-5847675

Kontakt: Kenneth Schulze, Öster Malma Jaktvårdsskola

E-post: kenneth.schulze@jagareforbundet.se   

Ansökan skickas till:

Svenska Jägareförbundet Öster Malma
Kenneth Schulze
611 91 Nyköping

Alt.

Kenneth.schulze@jagareforbundet.se

OBS! Märk kuvertet /mailet med ”ansökan till viltmästarutbildningen”


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-06-10 2021-06-10