Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Ansökan

Ansökan till Viltmästarkurs Öster Malma 2024

Kurstid: 29 januari 2024 t.o.m. 9 augusti 2024

Behörighet: Sökanden ska uppfylla ett av nedanstående kriterier för att ansökan ska behandlas.

Kategori 1: Elev i VIF’s utbildningssystem, med minst 3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en sammanlagd tid på minst 36 månader inkl. praktik

Kategori 2: Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi eller annan relevant akademisk utbildning.

Kategori 3: Sökanden har120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Ansökan: Skicka din ansökan till Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping, Mottagare Kenneth Schulze. Eller digitalt till kenneth.schulze@jagareforbundet.se senast 31augusti 2023

För sökande i kategori 1 ska ansökan innehålla följande:

  • En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var mm, praktik osv.
  • Skolbetyg (Godkänd gymnasieexamen)
  • Betyg / intyg – jaktelevsplatser och praktik
  • Jaktelevsbok/böcker.

För sökande i kategori 2 och 3 ska ansökan innehålla följande:

  • CV
  • Personligt brev
  • Kopia på eventuell akademisk examen
  • Kursutdrag på genomförda kurser från respektive universitet eller högskola
  • Eventuella arbetsgivarbetyg/intyg                         

Antagning: Meddelas senast den 13 oktober.
Adress: Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping
Tfn: 010-5847675
Kontakt: Kenneth Schulze, Öster Malma Jaktvårdsskola
E-post: kenneth.schulze@jagareforbundet.se                                   


2021-06-10 2023-07-04