Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska Jägareförbundets värdegrund handladr om öppenhet, respekt och ansvar. Foto: Mostphotos

Vår värdegrund - ÖRA

Svenska Jägareförbundets värdegrund kallas ÖRA (Öppenhet, Respekt, Ansvar)

ÖPPENHET
Svenska Jägareförbundet är öppet för alla.
Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik som en viktig del i demokratin och utvecklingen av förbundet.
Vi bjuder in till att fler ska få uppleva jakt och viltvård, på så sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och samhälle.
Vi är stolta över att företräda Jägareförbundet i allt det vi gör och står för.

RESPEKT
Vi har respekt för vilt, människa och natur samt har klara jaktetiska riktlinjer.
Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården, nu och för kommande generationer.
Genom kunskap, erfarenhet och tydlighet skapar vi förtroende i vår omgivning vilket är avgörande för den svenska jaktens framtid.
Vi respekterar och stödjer varandra för förbundets bästa.

ANSVAR
Vi tar ansvar för utvecklingen av vår organisation, Svenska Jägareförbundet.
Vi tar samhällsansvar genom att visa vår sakkunskap och professionalism samt genom en väl förankrad organisation.
Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar vi också ansvar för helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.


2023-11-07 2023-11-07