Svenska Jägareförbundet

Meny


Kungsörnen illustrerar Jägareförbundets logotyp. Foto: Mostphotos

Så tycker Svenska Jägareförbundet i jaktliga frågor

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation. Den är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar.


Förbundets roll är att utifrån ett helhetsperspektiv på naturen och samhället leda och utveckla jakten i Sverige.
Förbundets ställningstaganden i viltförvaltningsfrågor baseras på forskning och fakta.
Målet för Svenska Jägareförbundet är att arbeta för en så bra, hållbar och klok viltförvaltning som möjligt som tar hänsyn till samhällets och allmänhetens önskemål och krav.

Nedanstående ämnen är sammanfattningar av vad Jägareförbundet tycker i olika frågor.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut