Svenska Jägareförbundet

Meny

Kungsörnen illustrerar Jägareförbundets logotyp. Foto: Mostphotos

Så tycker Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation. Den är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar.

Förbundets roll är att utifrån ett helhetsperspektiv på naturen och samhället leda och utveckla jakten i Sverige.
Förbundets ställningstaganden i viltförvaltningsfrågor baseras på forskning och fakta.
Målet för Svenska Jägareförbundet är att arbeta för en så bra, hållbar och klok viltförvaltning som möjligt som tar hänsyn till samhällets och allmänhetens önskemål och krav.

Nedanstående ämnen är sammanfattningar av vad Jägareförbundet tycker i olika frågor.

Ansvarstagande och samverkan

Det är djurens villkor som ska vara styrande för jakten.

Bågjakt

Jägareförbundet är positivt till bågjakt och har inte ändrat inställning sedan vi besvarade remissen om att tillåta bågjakt för några år sedan.  

Fjälljakt

Småviltjakten på statens marker i det svenska fjällområdet är en unik resurs.

Fågel

Fåglar bör utifrån ett viltförvaltningsperspektiv delas upp i flytt- och stannfåglar.

Illegal jakt på stora rovdjur

Jägareförbundet arbetar för att motverka illegal jakt eller annat olagligt dödande av rovdjur.

Internationella ståndpunkter

EU:s arbete har stor inverkan på jakten.

Jaktetik

Den svenska jaktlagen detaljreglerar inte jakten.

Jakttider

Jakt ska ske inom de biologiska jakttidsramarna.

Jägarexamen

För att bli jägare måste man ha vissa grundkunskaper.

Klövvilt

All viltförvaltning ska bygga på fakta och kunskap.

Löshundsjakt

Jakthundar är en viktig grund i den svenska jakten.

Rovdjur

De stora rovdjur som förekommer i Sverige ska regleras genom jakt.

Småvilt

De mesta småviltet får stora eller flera kullar med ungar varje år.

Utfodring

Vilt ska regleras med jakt – inte svält.

Vapen - Ammunition

För att kunna genomföra en effektiv och etisk välgrundad jakt behövs ändamålsenliga vapen.

Vapenfrågor

Till Vapenpolicy.

Vildsvinsfällor

Efter att det figurerar bilder på sociala medier om massfångst av vildsvinskultingar i en vildsvinsfälla har debatten gått varm.

Viltkameror/Åtelkameror

En modern viltförvaltning är adaptiv, det vill säga den anpassas efter viltstammarna, jakten och många andra kriterier.

Viltmat - Acceptans

Tillvaratagandet av bytet är centralt för alla jägare.

Viltvård - Ekosystemtjänster - Hållbarhet

En utgångspunkt för Svenska Jägareförbundets verksamhet är att ”Jakt och viltvård är ett hållbart brukande som gynnar naturens mångfald”.

Viltvårdsområden

Viltvårdsområden har sedan de började inrättas på 1930-talet skapat stora, stabila jaktliga sammanslutningar.


2023-10-04 2023-10-04