Svenska Jägareförbundet

Meny

Grågåsens käll- och litteraturlista

Källor till texten ovan eller annan användbar litteratur om grågåsen.

Svensk Fågelatlas. 1999.
Sören Svensson, Mikael Svensson och Martin Tjernberg. Sveriges Ornitologiska Förening.

Svensk Ringmärkaratlas. 2001.
Thord Fransson och Jan Pettersson. Naturhistoriska riksmuseet.

Goose populations of the western Palearctic. 1999.
Jesper Madsen, Gill Cracknell and Tony Fox. National Environmental research Institute, Rönde, Denmark.


2012-09-23 2012-11-06