Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är den hetaste jägarfrågan i Europa. Danmark ska försöka utrota vildsvinen. Foto: Mostphotos

Svinpest – den största jägarfrågan i Europa

Afrikansk svinpest är den hetaste jägarfrågan i Europa. Danmark ska försöka utrota vildsvinen. Tyskland ska försöka minska stammen med 70 procent för att stoppa smittspridningen.

Kartbild över spridningen.

2018-03-06

– Vi ska absolut inte fatta några snabba ogenomtänkta beslut i Sverige. En del beslut som man fattat i Baltikum har skapat andra problem istället, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Afrikansk svinpest är en fruktad sjukdom som kan få stora konsekvenser för såväl vildsvin som tamsvin. Därför jobbar man inom EU på högvarv för att ta fram handlingsplaner och rekommendationer hur EU-länderna ska agera.
Svenska Jägareförbundet vill ha mer fakta och kunskap i ryggen.
– Vi kan konstatera att i syfte för att minska smittspridning har man i några länder fattat beslut om jaktförbud, utfodringsförbud, förbud mot att använda jakthundar. Agerandet har lett till att vildsvinen måste röra sig längre sträcker för att hitta mat, jaktturismen kraschat, klövviltstammarna ökat, betesskador på skog eskalerat och mycket annat. Därtill behöver inte rätt åtgärder i Sydeuropa vara rätt i Norden, säger Daniel Ligné.
Han är på väg till Bulgarien på ett stort EU-möte om afrikansk svinpest.
– Sjukdomen kan ge ödesdigra konsekvenser för vildsvinsjakten. Får man pesten kan vildsvinsjakten försvinna i flera decennier. Sjukdomen kan ge ännu större effekter på tamsvinproduktionen. EU diskuterar bland annat om exportförbud för svinkött från länder som har fått smittan. Så frågan är verkligen högprioriterad.

– Afrikansk svinpest är en fråga som just nu inte oroar speciellt många jägare i Sverige. Men förhållandet kan ändras snabbt. För nuvarande kunskapsläge säger att smittan sprids av människan, genom att vi tar med oss smittat kött till andra länder. Resterna hamnar på soptippen där vildsvin får i sig smittan.
Men trots alla konsekvenser av ett utbrott vill förbundet ha stöd av mer fakta och forskning.
Svenska Jägareförbundet arbetar därför i nära samarbete med Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att samla kunskap och utveckla strategier.
– Viktigast av allt är inte att agera överilat. Vi behöver agera klokt och långsiktigt så att vi kan sätta in rätt insatser om smittan kommer hit i framtiden. Det är det våra medlemmar förväntar sig av oss – och det är det vill leverera, säger Daniel Ligné. 

Tillbaka till överblick