Svenska Jägareförbundet

Meny

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen, jakten och tamgrisbesättningar. Afrikansk svinpest påvisades för första gången i Sverige den 6 september 2023 hos ett vildsvin som hittats dött i närheten av Fagersta.

Viktig information - film

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Viktig information - film

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video